PRVI SPOL

Predstavitev knjige

PRVI SPOL

Cena: 20€

Knjigi Prvi spol sem vseskozi nameraval dati podnaslov »Prvi spol – ali: penis in ženska želja« … – celo napovedoval sem ta(k) naslov; vendar sem si »iz vljudnosti« premislil, kljub temu, da je opcija takšnega provokativnega naslova – zaradi vsebine knjige – povsem upravičena. Feminizem se da sesuti predvsem skozi tematiziranje seksualnosti samih feministk – tako aseksualnih »moškinj« (ki se v seksu z moškim(i) zdijo same sebi koitusno ponižane in celo »premagane« oz. poražene), kot tudi lezbijk, ki se jim penis tako ali tako gnusi. Večina njih ima penis degradiran na raven dreka – sperma pa jih asociira na smrkelj ali gnojni izcedek (s statusom bacila/klice, strupa) … Antifeministični elaborat, ki vam ga ponujam v branje v obliki te šokantne knjige je poln (proti)argumentov, s katerimi bi rad ljudem – tudi (levim) politikom in akademski srenji, ne nazadnje pa tudi samim feministkam (in legebitrovcem)– dopovedal, da je kritika feminizma (kot družbene ideologije) tehtna in upravičena. V feminizem sem interveniral skozi (Freudovo) psihoanalizo. Psihoanaliza dejansko in povsem upravičeno feminizmu piše smrtno obsodbo – in zato je feministke psihoanalize strah. Z njo – psihoanalizo namreč – se ubadajo vse od Simone de Beauvoir naprej. Skozi Freuda in njegovo psihoanalizo je namreč jasno, da feminizem – tak, kakršnega pri nas poznamo zadnji dve desetletji – nima v družbi (konkretno v Sloveniji) kaj iskati …

Če bo večina ljudi – moških in žensk – brala knjigo zgolj zaradi 8. poglavja (Penis in ženska želja), vsa ostala poglavja pa izpustila –  pa tudi ne bom imel nič proti. Večina ostalih poglavij je namreč malce »težjih«. Se mi bo pa zdelo škoda, če bralci ne bi prebrali cele knjige – tudi ostalih, t. r. manj zanimivih, čeprav zelo (teoretsko, filozofsko, sociološko, politološko) pomembnih, močnih in »težkih« poglavij.. Ravno iz ostalih poglavij se bo dalo razbrati, kako v Sloveniji deluje feminizem oz. kako subtilno in subvertno se po naši deželi širi feministična ideologija.

In da ne boste kupovali mačka v žaklju, vam posredujem še kazalo: 1. Feminizem kot (nora) ideologija; 1.1 Začetki ženskih gibanj, sufražetstvo in feminizem; 1.2 O ideologiji; 1.3 Kako (konkretno) deluje ideologija feminizma; 1.3.1 Pekinška konferenca (1995); 1.3.2 Feministke so pokvarjene lisice – ali: »Poročilo Lunacek«; 1.4 Freud, (dva) spol(a) in (njegova) psihoanaliza; 1.5 Še vedno o Ojdipu in kastraciji (tudi skozi Lacana); 2. Problem spoznanja – ali: je sploh kaj resnično res?; 3. Sadovi ali gnilobe feminizma?; 3.1 Feministični absurdi; 3.2 Zakon o enakih možnostih (moških in žensk); 3.2.1 Nacionalni program za enake možnosti – resolucija; 3.3 Ženske v politiki – ali: o ženskih/spolnih kvotah; 3.4 Ženske na vodilnih položajih; 3.5 Ženske v znanosti; 3.6 Alfa ženske?!; 3.7 Ženske v športu; 3.7.1 Kaj pa športnice in seks(ualnost)?!; 3.7.2 Pretepaške, predrzne in pogumne; 3.7.3 Resolucijske prisile, vsiljevanje, pranje možganov; 3.7.4 Ali bodo vrh ženskega športa v prihodnje krojile lezbijke?; 3.8 Človekove pravice in spol v športu; 3.9 Ali so lezbijke ženske?!; 3.10 Ženska seksualna ustrežljivost in libidinalno trgovanje; 3.11 55. člen Ustave in umetne oploditve samskih žensk; 3.12 14. člen Ustave; 3.13 Izpoved sina (nizozemske) feministke; 3.14 Psihopatokracija; 3.14.1 Psihopatokracija feministične in LeGeBiTrovske manjšine; 3.14.2 Homoseksualnost kot motnja, deviacija ali bolezen?; 3.14.3 Homofobija ali heterofobija?; 4. Porodniški dopust za očete?!; 4.1 Zabloda par excellence: porodniški dopust za očete; 4.2 Atentat na otroka (in materinstvo); 4.3 Mojster Donald Winnicott; 4.4 Profeministični aktivizem; 5. Erving Goffman; 5.1 Sex vs. Gender – ali: »Goffmanove pripovedke«; 5.2 Goffman in oglaševanje; 5.3 Ritualizacija podrejenosti?!; 5.4 Ritualizacija pasivnosti?!; 5.5 Ženska, deklica, mladost in staranje; 5.6 Kode moškosti/možatosti/faličnosti; 5.7 Kode ženskosti in falične ženske/»moškinje«/lezbijke; 5.8 Goffmanove zablode in njegova aseksualnost; 6. Simone de Beauvoir – Drugi spol, ki vlada; 6.1 »Ženska se ne rodi, ženska se postane«; 6.1.1 Prva knjiga/»zvezek«; 6.1.2 Druga knjiga/»zvezek«; 7. Feminizem kot zabloda; 7.1 Sado-feminizem in moška simbolna kastracija; 7.2 Dan žena – ali: Vrnite nam žen(sk)e!; 7.3 Načelo ugodja – ali: o aritmetični sredini družbene sreče; 8. Penis in ženska želja.

 

O SPOLU

Predstavitev knjige

O SPOLU

Cena: 10€

Feminizem je kot ideologija v močni zablodi, saj s konceptom enačenja spola uničuje možatost moških, po drugi strani pa tudi feminilnost žensk. Danes so spodobnega (beri: dobrega) seksa sposobne prakticirati pretežno mlade ženske – ki pogosto postanejo »terapevtke«, torej ljubice, dvajset let starejšim (seksualno obupanim) moškim.Očetov »Ne!« je izgubil veljavo. Ne uboga ga sin, ne hčerka, še najmanj pa žena. Dokler očetov »Ne (smeš)!« ne bo zalegel, in dokler ga ne bodo ubogali sin (in hči) in tudi žena (!), se slovenski družbi slabo piše. Deklica mora za razvoj normalne oziroma klasične ženske spolne želje (po koitusu oziroma moškem penisu) odraščati ob prisotnem očetu. Aseksualnost, frigidnost, nimfomanija, promiskuitetnost, prostitucija in podobne neobičajnosti se v (manifestni) spolni želji napajajo iz otroštva, iz dekličinega odnosa do očeta (vključno s fantazmatskim odnosom do njegovega penisa). Če je fenomen Ojdipovega kompleksa realnost – nekaj kar (vz)drži – potem »mora« otrok svojega »Ojdipa« razrešiti v primarni družini z nasprotispolnimi starši. Naloga politikov je, da sprejemajo takšne zakone, da se bo aritmetična sredina družbene sreče (beri: prijetnosti življenja) dvignila.

Knjiga, ki je Sigmund Freud še ni mogel napisati, Janez Rugelj pa bi ji ploskal.

SUBJEKT V IDEOLOGIJI ŠPORTA

Predstavitev knjige

SUBJEKT V IDEOLOGIJI ŠPORTA

Cena: 10€

V njej se avtor ponovno loteva ideoloških praks, samega delovanja in narave ideologij, ki jih je moč zaslediti na področju športa. Kot je navada v tovrstnih tekstih, se tudi Vodeb naslanja oz. izhaja iz Althusserjeve teorije ideološke interpelacije. Po tem konceptu je subjekt v ideologiji interpeliran (naslovljen) preko individuma v oz. kot subjekte. Althusserjevski teoretski pristop avtor poskuša obogatiti, če že ne kar zabeliti z nekaterimi psihoanalitskimi koncepti, vendar ne z Lacanovimi, temveč ortodoksno freudovskimi. Za izhodišče si je avtor vzel koncept nezavedne želje in načela ugodja oz. užitka.

Znotraj tega koncepta trdi, da je užitek tisti, ki obvladuje tako samega človeka, kot tudi vsa družbena dogajanja, vključno z družbenimi in oblastnimi razmerji. Medtem, ko je v jedru knjige še nekako dispozitivistično previden, se proti koncu knjige oz. v sklepnih poglavji jezno razgovori – piker je sicer skozi vsa poglavja.

Knjiga, ki je Sigmund Freud še ni mogel napisati, Janez Rugelj pa bi ji ploskal.

ŠPORT SKOZI PSIHOANALIZO

Predstavitev knjige

ŠPORT SKOZI PSIHOANALIZO

Cena: 10€

To je moj, kot se včasih pošalim, “na grmadi zažgan doktorat”, v katerem razlagam latentno strukturo športa, oz. psihoanalitično interpretacijo športnih iger, predvsem žogarskih. To je knjiga, ki govori o športu na tak način, kot o športu še ni bilo spregovorjeno (mislim tudi v svetovnem merilu). Gre za epistemološko prelomno knjigo, ki totalno spreminja poglede na šport.

IDEOLOŠKE PARADIGME V ŠPORTU

Predstavitev knjige

IDEOLOŠKE PARADIGME V ŠPORTU

Cena: 10€

To je knjiga, zaradi katere so na FŠ divjali orkani, kot mi je zaupal dr. Rajko Šugman. »Noreli« so glavni ideologi slovenskega športa – predvsem šolskega (od takratnega državnega sekretarja za šport dr. Janka Strela in dr. Marjete Kovač, preko staroste planinstva (in športnovzgojnega kartona, Zlatega sončka, Krpana in Cicibana planinca) dr. Silva Kristana, do sociologa (sedaj pokojnega) dr. Kreša Petrovića. Zaradi te knjige se je (posredno) sydneyska olimpijska odprava obogatila za nekaj milijonov takratnih tolarjev.

Denar je bil menda odvzet šolskemu (tekmovalnemu) športu, ki sem ga jaz v knjigi – skozi kritiziranje Zakona o športu (in Nacionalnega programa) in obelodanjanje teorije ideologije in institucije – označil kot (ideološko) tehnologijo nadzora mladih (s športom). Ta knjiga je najbolj pripomogla, da se je na FŠ ustanovila Katedra za filozofijo športa (v katero seveda nisem bil povabljen).

INTERPRETACIJA ŠPORTA

Predstavitev knjige

INTERPRETACIJA ŠPORTA

Cena: 10€

To je nadaljevanje knjige Šport skozi psihoanalizo. V teorijo psihoanalitičnega razumevanja športa vpeljujem koncept t.i. sekundarne elaboracije (drugotne obdelave). Žogarske športe, ki imajo v koncepciji paradigmo golov, dokončno pojasnim skozi vse ključne psihoanalitične koncepte.